Tất cả Cơ sở dữ liệu
Tờ trình 896/TTr-BNN-TCLN phê duyệt “đề án điểm về điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh năm 2011” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành