Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020