Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2011 công bố sửa đổi 08 thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành