Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và thu lệ phí bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tỉnh Kon Tum