Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 841/QÐ-UBND năm 2011 công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành