Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 5156/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 - Tại ô quy hoạch ký hiệu III.3-CC2 (phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành