Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3065/QĐ-BGTVT năm 2016 khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không và dịch vụ hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành