Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 3007/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ tỉnh Kiên Giang đến năm 2020