Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2796/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 1053/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành