Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2013 về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án chỉnh trang khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế