Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500