Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kéo dài và tăng quy mô Dự án Ngân hàng bò cho nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2016-2019 do Tổ chức Mennonite Central Committee (MCC) tài trợ của tỉnh Quảng Ngãi ban hành