Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành