Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ và nhà ở công nhân tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)