Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam