Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị mới Phong Sơn, tại phường Ninh Sơn và phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình