Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng trường Tiểu học Tây Sơn, tại phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình