Tất cả Cơ sở dữ liệu
Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2013 thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản nhóm nguyên liệu kaolin, felspat, sét kaolin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030