Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 76/KL-SXD-QLN năm 2016 kiểm định chất lượng các chung cư cũ Đ52, Đ54, Đ58 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng