Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2020 về tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025