Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2016 ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế