Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 74/BXD-QLN năm 2013 trả lời Công văn 295/CV/DKTC-TGĐ về xác định sở hữu chung, sở hữu riêng; việc đóng, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì; và cách tính diện tích căn hộ mua bán tại các tòa nhà hỗn hợp do Công ty làm chủ đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành