Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 620/TTg-KTN về áp dụng hình thức chỉ định thầu dự án phát sinh hỗ trợ dự án chính thuộc Danh mục công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành