Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 5214/QLD-CL về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành