Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 518/TTg-KTN về đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5, đoạn trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành