Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 296/BXD-KTXD năm 2013 chỉ số giá xây dựng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 09 và số 11 – dự án trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa – Bắc Giang do Bộ Xây dựng ban hành