Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2311/VPCP-KTN về thăm dò, khai thác, chế biến mỏ apatit tại huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành