Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2299/VPCP-KTN về địa điểm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn do Văn phòng Chính phủ ban hành