Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2093/VPCP-KTN về cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành