Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2092/VPCP-KTN về bổ sung quặng sắt tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành