Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 2037/VPCP-KTN xin chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT của Nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành