Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 1323/GSQL-GQ3 năm 2013 địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập dự hội chợ triển lãm quốc tế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành