Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 10808/VPCP-KTN năm 2013 xây dựng trạm thu phí trên quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành