Tất cả Cơ sở dữ liệu
Chỉ thị 38/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do tỉnh Bình Thuận ban hành