Tất cả Cơ sở dữ liệu
Bản án 97/2018/HS-PT ngày 31/05/2018 về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước - Tòa án nhân dân Đà Nẵng