Tất cả Cơ sở dữ liệu

BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Gói miễn phí
Gói cơ bản
Gói nâng cao
  Tra cứu văn bản
  Tra cứu văn bản
  Tra cứu văn bản
  Tra cứu văn bản
  Ban hành
  Ban hành
  Ban hành
  Ban hành
  Tóm tắt văn bản
  Tóm tắt văn bản
  Tóm tắt văn bản
  Tóm tắt văn bản
  Phân tích từ khóa
  Phân tích từ khóa
  Phân tích từ khóa
  Phân tích từ khóa
  Công cụ
  Công cụ
  Công cụ
  Công cụ
  Ngày có hiệu lực
  Ngày có hiệu lực
  Ngày có hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Tình trạng hiệu lực
  Lược đồ văn bản
  Lược đồ văn bản
  Lược đồ văn bản
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung
  Lưu trữ văn bản
  Lưu trữ văn bản
  Lưu trữ văn bản
  Xem, tải văn bảng tiếng Anh
  Xem, tải văn bảng tiếng Anh
  Xem, tải văn bảng tiếng Anh
  Xóa quảng cáo
  Xóa quảng cáo
  Xóa quảng cáo
  Số người dùng tại 1 thời điểm
  1
  5
  Giá tiền
  100.000
  300.000